Besiyeri Tipleri

Mikroorganizmaların canlılığını koruması veya çoğalmasını desteklemek amacı ile doğal ve/veya sentetik bileşenlerden hazırlanan katı, sıvı veya yarı katı formdaki formülasyonlara besiyeri (Medium, Çoğ.; Media) adı verilmektedir. Besiyerleri kompozisyonlarına, kıvamlarına, kullanım amaçlarına ve hazırlanma metotlarına göre sınıflandırılmaktadır.

Kompozisyonlarına göre besiyerleri

Kimyasal İçerikleri Tanımlı besiyerleri ve Kompleks besiyerleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Saflıkları ve moleküler yapıları tanımlanmış bileşenlerden oluşan Kimyasal İçerikleri Tanımlı besiyerleri çoğunlukla moleküler mikrobiyolojik çalışmalarda kullanılmaktadır (Ör., M9 medium).

Kompleks besiyerlerinin bileşenleri kısmen …

Devamı için tıklayınız.